Adatvédelem

www.sportfanshop.hu üzemeltetője a SPORTFANSHOP Kft. A www.sportfanshop.hu felületén, valamint ehhez kapcsolódó tevékenysége során Megrendelő adatait bizalmasan kezeli, és azok biztonságáért minden tőle elvárható technikai, biztonsági és szervezési intézkedést megtesz. Az adatokat harmadik fél számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. 
Megrendelő hozzájárul, hogy SPORTFANSHOP Kft. kezelje személyes adatait, valamint a szerződés teljesítésének későbbi bizonyítására tárolja azokat. 
SPORTFANSHOP Kft. adatvédelmi elvei összhangban vannak a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal. 
SPORTFANSHOP Kft. jogosult jelen Szerződéi Feltételeket bármikor, indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. Ezen módosítások közzétételük időpontjától hatályosak és alkalmazandók. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

A SPORTFANSHOP Kft. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.

 

Adatkezelés nyílvántartási száma: NAIH-64468/2013.

Akciós Sportfanshop értesítő